หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านของฝาก
โรงเรียนในชุมชน
วัดในชุมชน
ประเพณีท้องถิ่น
อาชีพในท้องถิ่น
แนะนำร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
บุคคลดีเด่น
หน่วยงานในชุมชน
Site Map
คณะผู้จัดทำ
 
สถานที่ท่องเที่ยว

สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

           
           เป็นสวนที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมีพระชนมพรรษา
ครบ 80 พรรษา ประชาชนชาวหนองกระโดนส่วนมากจะมาพักผ่อน และออกกำลังกายในยามเย็น
มีสระน้ำพุและโรงยิมสำหรับการออกกำลังกาย เช่นการเต้นแอโรบิค และ การวิ่งมีการจัดสร้างซุ้ม
และโต๊ะและม้านั่ง เพื่อสะดวกสบายแก่การพักผ่อน

วัดหนองกระโดน
            วัดที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 100 กว่าปี เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ซึ่งมีพระ
ที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักกันใน ตำบล หนองกระโดนและตำบลข้างเคียง ท่านคือหลวงพ่อพวง
ต่อมาได้มีพระรูปใหม่คือหลวงพ่ออ้วน มีลูกศิษย์นับถือกราบไหว้มากมาย ทุกวันที่ 16 ตุลาคมของ
ทุกๆปีจะมีการจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่ออ้วน มีมโหรสพมากมาย  ถือว่าเป็นสิ่งที่
ปฏิบัติกันมาทุกปี อีกทั้งยังมีโบราณวัตถุที่เก่าแก่มากมาย   ชาวบ้านเมื่อมีอะไรทุกใจก็จะมากราบ
รูปปั้นหลวงพ่อพวงเพื่อทำการบนหรือพึ่งหลวงพ่อพวงแล้วเมืออธิฐานแล้วจะได้ความสุขใจ และ
ไม่กังวลกลับไปมีแต่ความสุข


ตลาดเอื้ออารี
              ตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีสินค้า ขายทั้งปลีกและส่ง มีร้านอาหารมากมายอยู่
ทางเข้าตลาด มีทั้งผลไม้มีให้เลือกวื้อทั้งฤดู นอกจากนี้ตลาดเอื้ออารียังมีบ้านจัดสรรหรือหมู่บ้าน
ตลาดวัว และ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมากมาย มีตลาดคลองถมในเย็น วันพุธ และวันศุกร์  ตั้งแต่
เวลา 15.30 - 20.00 น.

   
     

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
SITEMAP