หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านของฝาก
โรงเรียนในชุมชน
วัดในชุมชน
ประเพณีท้องถิ่น
อาชีพในท้องถิ่น
แนะนำร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
บุคคลดีเด่น
หน่วยงานในชุมชน
Site Map
คณะผู้จัดทำ
 
แนะนำร้านอาหาร

               ร้านนัดโภชนา เป็นร้านที่มีอาหารหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็น อาหารเหนือ เช่น ไส้อั่ว,
น้ำพริกหนุ่ม,แคปหมู,น้ำพริกอ่อง ฯลฯ อาหารเวียดนาม เช่น เมี่ยงเวียดนาม และ อีกมากมายให้
เลือก บรรยากาศดี มีสวนและการจัดร้านที่ดูเป็นธรรมชาติ มีผู้สัญจรไปมาต้องแวะทานอาหาร
อาทิ เช่น หม่ำ ม๊กจ๊ก ในวันที่เดินทางไปเชียงใหม่,แอ๊ด คาราบาว สนใจ ติดต่อ 056-212463
   
     

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
SITEMAP