หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา

สถานที่สำคัญ

ประเพณีท้องถิ่น

อาชีพในท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

หน่วยงานในชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนผังเว็บไซต์

คณะผู้จัดทำ

 

 

         

 ตำบลหนองตางู ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบรรพตพิสัย เมื่อก่อนตำบลหนองตางูนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ หนองน้ำ ลำคลอง เต็มไปด้วยสัตว์ป่า จนกระทั่งมีกลุ่มชาวบ้านอพยบเข้ามาหักล้างถางพง เพื่อทำไร่นา เพราะเป็นพื้นที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ โดยกลุ่มชาวบ้านนั้นมีผู้นำชาวบ้านเคารพนับถือของ ทุกคน ชื่อนายคง ซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้านและปกครองชาวบ้านด้วยความเป็นธรรม
ไม่มีความลำเอียงเสมอมา ตราบจนนายคงเสียชีวิตลง ชาวบ้านที่มีความเคารพคุณธรรมของนายคง จึงพร้อมใจตั้งศาล เจ้าขึ้นมา

          ให้ลูกหลานได้ระลึกถึงคุณงามความดี เรียกว่า ศาลปู่คง โดยสร้างบริเวณหนองน้ำใหญ่ใกล้หมู่บ้าน
หลังจากนั้นได้ปรากฏเหตุการณ์ประหลาด           ชาวบ้านที่ไปหาปูปลาบริเวณนั้นโดยไม่ได้บอกปู่คงหรือลบหลู่ปูาคงจะพบงูจำนวนมากในหนองน้ำนั้นจนไม่กล้าหาปูปลา
แถวนั้น จะต้องบอกกล่าวหรือถวายเครื่องเซ่นปู่คงก่อน จะไม่มีฝูงงูมารบกวนและกลับหาปลาได้จำนวนมาก และได้กล่าวกันว่าในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับ วันวิสาขบูชาของทุกปี

          ซึ่งคาดว่าเป็นดวงตาของพญางูต่อมาจึงได้เรียกกล่าวขานหนองน้ำแห่งนั้นว่า........หนองตางู........และปัจจุบันนี้คือ ตำบลหนองตางู
จะมีพญางูขนาดใหญ่เท่าต้นตาล ดวงตาสีเขียวมรกตทั้งคู่ ยาวประมาณ 5 วา กล่าวกันว่าเป็นปู่คงมาดูแลทุกข็์สุขของลูกหลาน ในบางครั้งเวลาค่ำคืนชาวบ้านผ่านหนองน้ำที่ตั้งศาลปู่คง จะปรากฏเห็นแสงสีเขียวมรกตขนาดใหญ่สองดวง
ตำบลหนองตางู มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 51,323 ไร่ หรือประมาณ 82.11 ตารางกิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

   
SITEMAP