หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา

สถานที่สำคัญ

ประเพณีท้องถิ่น

อาชีพในท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

หน่วยงานในชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนผังเว็บไซต์

คณะผู้จัดทำ

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่นิยมคือ

วัดหนองตางู

 

 

เพื่อที่จะไปเข้ากราบนมัสการ

รูปปั้นหลวงปู่พิมพา
และเช่าเครื่องลางของขลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

   
SITEMAP