โรงเรียนของเราประกอบไปด้วยคณะสีทั้งหมด 6 คณะสีซึ่งประกอบไปด้วย
 
    - คณะสีภูพิงค์      ( สีเขียว )
    - คณะสีจิตรลดา   ( สีแดง )
    - คณะสีจักรี         ( สีเลือดหมู )
    - คณะสีทักษิณ     ( สีชมพู )
    - คณะสีภูพาน      ( สีฟ้า )
    - คณะสีไกลกังวล ( สีม่วง )
 
          และทั้งหมดนี้เป็นซื่อของพระตำหนักต่างๆ และ หนึ่งในนั้นก็คือพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
 
          ข้อมูลพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

          พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระตำหนักนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บน กิโลเมตรที่ 19 ห่างจากวัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณ 4 กิโลเมตร
          พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์จะเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมทุกวัน ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จแปรพระราชฐาน
 
 
   
     

เว็บไซค์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 X 600 Text size Medium
สร้างสรรค์โดยคณะสีภูพิงค์ ( สีเขียว )
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 60000


 
SITEMAP