คณะสีภูพิงค์ในปี 2549 อยู่ในลำดับที่ 2 จบการแข่งขันชันเลิศอยู๋ในลำดับที่ 1 และได้ถ้วยรางวัลดังนี้
 
รางวัลเกียรติยศ ชนะเลิศ ราชพฤกษ์เกมส์ 49
รางวัลคะแนนรวมกีฬา

รางวัลชนะเลิศ เชียร์ลีดเดอร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การตกแต่งอัฒจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ขบวนพาเหรด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเต้นแอโรบิก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
รางวัลเกียรติยศ ชนะเลิศ
คณะครูที่ปรึกษาคณะสี ประจำปี 2549
   
   
     

เว็บไซค์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 X 600 Text size Medium
สร้างสรรค์โดยคณะสีภูพิงค์ ( สีเขียว )
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 60000


 
SITEMAP