ในกีฬาสีครั้งนี้มีการแข่งขันมากมายหลายประเภทดังนี้
- การแข่งขันกีฬา
- การแข่งขันกีฑา
- การตกแต่งอัฒจรรย์
- การประกวดกองเชียร์ -ลีดเดอร์
- การแข่งขันการเต้นแอโรบิก
- การประกวดขบวนพาเหรด-แฟนซี
- การแข่งขันการร้องเพลงเทิดพระเกียรติ - ลูกทุ่ง
- การประกวดเว็บไซต์
- การประกวดการจัดบอร์ดสาระสนเทศ
- การแข่งขันจรวดน้ำ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

เว็บไซค์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 X 600 Text size Medium
สร้างสรรค์โดยคณะสีภูพิงค์ ( สีเขียว )
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 60000


 
SITEMAP