ประวัติความเป็นมาของคณะจักรี
         โรงเรียนนวมนทราชูทิศ มัชฌิมเดิมนั้น
ประกอบด้วยคณะสีทั้งหมด 5 คณะสี คือ
1.คณะจิตรดา        คือ สีเเดง     
2.คณะภูภิงค์         คือ สีเขียว   
3.คณะไกลกังวล     คือ สีม่วง  
4.คณะทักษิณ         คือ สีชมพู
5.คณะภูพาน          คือ สีฟ้า
   

         

            ซึ่งชื่อเเต่ละคณะสีนั้นมีความหมายทุกความหมาย คือพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปีการศึกษา2548 ทางโรงเรียนได้ประชุมเเละ มีข้อเสนอให้เพิ่มคณะสีขึ้นมาอีก 1 คณะ ได้เเก่ คณะจักรี
ี คือ สีเลือดหมู เพื่อให้พอดีกับอีฒจรรย์เชียร์เพราะอัฒจรรย์เชียร์มี 6 อัฒจรรย เเต่มี 5คณะสีซึ่งตอนนั้นยัง
ไม่มีใครพร้อมเลยกับคณะ สีใหม่เเละเป็นคณะสีที่ม สมาชิกน้อยที่สุด พอถึงกีฬาสี (ราชพฤกษ์เกมส์ 48) นั้นทางโรงเรียนให้เกียรติ คณะสีจักรี คือ ให้อยู่อัฒจรรย์เชียร์อัฒจรรย์เเรกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเเก่คณะสีมาก เเละหลังจากนั้นทางคณะสีจักร ก็ได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้
 
 
     
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนคณะสีจักรี (สีเลือดหมู) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
     
SITEMAP