หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
บ้านของฉัน
ความใฝ่ฝัน
 
  ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ นายวรรณชัย ฤทธิ์รุ่งโรจนกุล
     ชื่อเล่น ชัย
     อายุ 17 ปี
     วันเกิด วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2534
     บ้านเลขที่ 107/52 หมู่ 10 ตำบล วัดไทร อำเภอ เมือง
          จังหวัด นครสวรรค์ 60000
     สีที่ชอบ เขียวอ่อน
     อาหารที่ชอบ
     สัตว์เลี้ยงที่ชอบ สุนัข
     E-mail
     เบอร์บ้าน 056-355***
     เบอร์มือถือ 080-6839050
     เพื่อนสนิท

  ประวัติครอบครัว
     บิดาชือ นายวรรณชิต ฤทธิ์รุ่งโรจนกุล ประกอบอาชีพ พนักงานโรงงานน้ำตาลรวมผล
     มารดา นางไพรินทร์ ฤทธิ์รุ่งโรจนกุล ประกอบอาชีพ แม่บ้าน
     น้องสาวชื่อ เด็กหญิง วรรณพร ฤทธิ์รุ่งโรจนกุล
     ประกอบอาชีพนักเรียน ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน อนุชนวัฒนา

  ประวัติการศึกษา
     ตั้งแต่ ปี 2539-2546 ระดับชั้นที่ศึกษา ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                                       โรงเรียน อนุชนวัฒนา
     ตั้งแต่ ปี 2547-ปัจจุบัน ระดับชั้นที่ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ปัจจุบัน
                                         โรงเรียน นวมินทราชิทศ มัชฌิม
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP