ประวัติส่วนตัว

   ชื่อ นายสุรัตน์ ชัยชนะสุพร ชื่อเล่น ท็อป
   เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 อายุ 17 ปี
   ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบล หัวดง อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ 60230
   โทร 084-7776xxx
   เลือดกรุ๊ป B
   บิดาชื่อ นายประเทศ ชัยชนะสุพร
   มารดาชื่อ นางสายทิ้ง ชัยชนะสุพร
   มีพี่น้องทั้งหมด 2 คน เป็นลูกคนที่ 2
   พี่ชื่อ นางสาวศรีสุดา ชัยชนะสุพร
   คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
   สีที่ชอบ สีขาว สีฟ้า สีเขียว สีดำ
   อาหารที่ชอบ ข้าวมันไก่
   กีฬาที่ชอบ ว่ายน้ำ แบตมินตัน
   นักร้องที่ชอบ นักร้องวงClash เจอร์นิเฟอร์คิม นักร้องวงPotato และนักร้องวงBody slam
   ดาราที่ชอบ Pancake
   เพลงที่ชอบ เพลงหวังดีเสมอ (Potato) เพลงงมงาย (Body slam)

   ประวัติทางการศึกษา    

     - จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ
     - จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ
     - จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
     - ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP