บ้านของฉัน

   บ้านของฉันตั้งอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 1 ซอย หัวดงวิถี 53 ตำบล หัวดง อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60230
ปัจจุบันมีสมาชิกภายในครอบครัวทั้งหมด 6 คน ดังนี้
   1.นายประเทศ ชัยชนะสุพร ( พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว )
   2.นางสายทิ้ง ชัยชนะสุพร ( แม่เป็นแม่บ้าน )
   3.นางสาวศรีสุดา ชัยชนะสุพร ( พี่สาวเป็นผู้อยู่อาศัย )
   4.นายสุรัตน์ ชัยชนะสุพร ( ผมเป็นผู้อยู่อาศัย )
   5.นายพีระเดช ศรีจุ้ย ( พี่เขยเป็นผู้อยู่อาศัย )
   6.เด็กชายรัชชานนท์ ศรีจุ้ย ( หลานชายเป็นผู้อยู่อาศัย )
   โดยบ้านของผมนั้นมีลักษณะคืออยู่ใกล้กับแม่น้ำปิง   มีเส้นทางการจราจรจากบ้านถึงโรงเรียนโดยใช้ถนนสายนครสวรรค์ -ขาณุวรลักษบุรี(ทางหลวงหมายเลข1084)และต่อด้วยถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก(ทางหลวงหมายเลข117)จึงจะถึงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
มีรถประจำทางผ่านอยู่ 2 สาย คือ 1.รถประจำทางสายนครสวรรค์ - เก้าเลี้ยวใช้เวลาการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประมาณ 1 ชั่วโมง 2.รถประจำทางสายนครสวรรค์ - ขาณุวรลักษบุรี ใช้เวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประมาณ 35 นาที
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP