หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
บ้านของฉัน
ความใฝ่ฝัน
 

 

 

 

ชื่อ นาย นิพนธ์ สายโย
ชื่อเล่น เจ
เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน พ.ศ..2535
ราศี เมษ
งานอดิเรก อ่านหนังสือ
กิจกรรมที่ทำยามว่าง ฟังเพลง
ของสะสม หนังสือ
วิธีคลายเครียด ดูทีวี นอนพักผ่อน
สิ่งของสุดรักสุดหวง หนังสือเรียน

 

ปีการศึกษา 2538 เรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียน ประชานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2539 เรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียน ประชานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2540 เรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน ประชานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2541 เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนประชานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2542 เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนประชานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2543 เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนประชานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2544 เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนประชานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2545 เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนประชานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2546 เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2547 เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ปีการศึกษา 2548 เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ปีการศึกษา 2549 เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ปีการศึกษา 2550 เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ปีการศึกษา 2551 เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คติพจน์ “อนาคตที่ดีคือทำวันนี้ให้ดีที่สุด”
สิ่งที่ทำยามว่าง อ่านหนังสือและเล่นดนตรีไทย
ยี่ห้อตำราที่ชอบศึกษา พ.ศ. พัฒนา
วิชาที่ชอบ ชีววิทยา , เคมี
อาหารที่ชอบ ราดหน้า
เครื่องดื่มที่ชอบ โอวันติน
อนาคตอยากเป็น นายแพทย์ เภสัชกร อาจารย์มหาลัย
บุคคลแบบอย่างในดวงใจ อาจารย์ชุลีพร กิ่งสุคนธ์
นพ.ประกิตเผ่า ทมชิตชง

 

 

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP