ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายกันตภณ แห่งกลาง น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ส่วนสูง 173 เซนติเมตร หมูเลือด โอ
ข้าพเจ้า นาย กันตภณ แห่งกลาง บ้านเลขที่ 4 หมู่ 8 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เกิดวันที่ 16 สิงหาคม 2534 ที่ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 17 ปี
ประวัติการศึกษา
                เมื่อตอนอายุ 3 ขวบเศษ ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านมะเกลือ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเวลา 1 ปี จากนั้นเข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนปวีณาวิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จากนั้นข้าพเจ้าได้ย้ายมาศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-6 ที่โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) จากนั้นข้าพเจ้าไปเข้ารับการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม


                ในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ามีงานต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเรื่องเรียนก็มีงานมากพออยู่แล้ว ข้าพเจ้าเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูด แต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาเซ้าซี้เช่นกัน ข้าพเจ้าไม่ค่อยชอบออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงสักเท่าไร ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ข้าพเจ้าก็จะมีเวลาไปช่วยลุงทำงาน ที่ตำบลบ้านแก่ง หากเสร็จงานและมีเวลาว่างก็จะไปตกปลาบ้างเป็นครั้งคราว และอ่านหนังสือวรรณกรรม ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือวรรณกรรมที่เป็น Diary และนวนิยายแฟนตาซี ข้าพเจ้าคิดว่ามันได้ข้อคิดอะไรมากมาย ในตอนกลางคืนข้าพเจ้าจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ต่างๆทางอินเตอร์เน็ต
วิชาที่ขอบ
1.พละศึกษา
2.ศิลปะ
คติประจำใจ
เวลาคือคำตอบ

 

   
   

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

SITEMAP