หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
บ้านของฉัน
ความใฝ่ฝัน
 

ความใฝ่ฝัน
คนทุกคนก็มีความฝันของตัวเองทั้งนั้น แล้วแต่ว่าจะฝันมากฝันน้อยต่างกันไป ความฝันอาจจะเพ้อเจ้อ โอเวอร์มากเกินไป แต่ถ้าพยายามก็จะประสบความสำเร็จ ความฝันของฉันคือ อยากจะเป็นไกด์นำเที่ยว เพราะจะได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รู้วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP