ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวศลิษา แข็งธัญญกิจ ชื่อเล่น ไนท์
ที่อยู่ 189/1 ม.2 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

มีพี่น้อง 2 คน
เป็นลูกคนแรก
มีน้องชื่อ ณัฐพล แข็งธัญญกิจ
กรุ๊ปเลือด A
นับถือศาสนา พุทธ
กิจกรรมยามว่าง นั่งเฉย ๆ กินลมไปวันวัน
สัตว์เลี้ยง สุนัข
กีฬาที่ชอบ ว่ายน้ำ
น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
ส่วนสูง 152 เซนติเมตร
สีที่ชอบ เขียว
ดาราที่ชอบ มาริโอ เมาเร่อ
คติประจำใจ ในโลกนี้ไม่มีเราเพียงคนเดียว

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2538-2540 จบชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอุทิศศึกษา
พ.ศ. 2541-2546 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอุทิศศึกษา
พ.ศ. 2547-2550 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP