บ้านของฉัน

บ้านของฉันมีทั้งหมดอยู่ 2 หลัง หลังแรกเป็นบ้าน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นปูน ไม่ใหญ่มากนัก ด้านหลังมีสวนซึ่งปลูกผลไม้ไว้หลายอย่าง บ้านหลังนี้ครอบครัวของข้าพเจ้าใช้อยู่เพื่อทำกิจวัตรประจำวัน
ส่วนหลังที่ 2 เป็นบ้านทรงสูง ชั้นเดียว ครอบครัวของข้าพเจ้าใช้บ้านหลังนี้เป็นบ้านไว้นอน บ้านทั้ง 2 หลังนี้ตั้งอยู่ที่ 174 ม.8 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP