หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
บ้านของฉัน
ความใฝ่ฝัน
 

ความใฝ่ฝัน

ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้าคือการเรียนจบมหาลัยที่ข้าพเจ้าอยากเรียนในคณะ
ที่ข้าพเจ้าชอบคือคณะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่นคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
เมื่อเรียนจบมาแล้วข้าพเจ้าอยากเปิดธุรกิจส่วนตัวที่ข้าพเจ้า
อยากทำ เช่น ขายกาแฟ ขายหนังสือ เปิดร้านขานหนัง ร้านขายเกม เป็นต้น
และเมื่อเปิดแล้วข้าพเจ้าต้องการทำงานเสริมจากวิชาที่ข้าพเจ้าได้ไปเรียนมา
ที่มหาลัย เพื่อไม่ให้ไปเรียนเสียเปล่า เมื่อทำงานแล้วข้าพเจ้าก็ต้องการเก็บเงิน
ให้พ่อ แม่ ป้า กับน้าของข้าพเจ้า และต้องการให้พวกท่านมีความสุข
และข้าพเจ้าต้องการมีรถ มีบ้านเป็นของตัวเองโดยใช้เงินที่หามาได้ซื้อ
เมื่อข้าพเจ้าซื้อบ้านแล้วข้าพเจ้าก็ต้องการพาพ่อ แม่ ป้า น้า มาอยู่กับข้าพเจ้า
เมื่อข้าพเจ้ามีฐานะที่ดีแล้วข้าพเจ้าก็ต้องการแต่งงานกับคนที่
ข้าพเจ้ารัก และรักข้าพเจ้าเช่นกัน และเมื่อแต่งแล้วข้าพเจ้าต้องการมีลูก
สองคน จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ ข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุด
ข้าพเจ้าต้องการให้ลูกเป็นคนดีเรียนจบสูงๆ จบมามีงานทำสบายๆ

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP