การเข้าร่วมรบ

? พ.ศ.2483 จัดกำลังพลสนับสนุนออกปฏิบัติราชการสนามในสงครามอินโดจีน ที่กองพลพายัพ จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ.2485 – พ.ศ. 2487? จัดกำลังพลสนับสนุนออกปฏิบัติราชการสนามในสงครามเอเชียบูรพา ร่วมกับกองพลที่ 4 จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.2522 – พ.ศ.2524? จัดกำลังพลสนับสนุนออกปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 อำเภอ ตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี
ปัจจุบัน รพ.ค่ายจิรประวัติ เป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ขนาด 150? เตียง สามารถขยายได้เป็น 200 – 250 เตียง ในภาวะสงครามหรือสถานการณ์จำเป็น
? เป็นสาขาบริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทย สาขาที่ 364
? เป็นโรงพยาบาลเสริมทักษะของแพทย์จบใหม่
พ.ศ.2492 พ.ท.ถนอม ศรีอำไพ? เป็ฯผู้บังคับกองเสนารักษ์ กองพลที่ 4
พ.ศ.2494 พ.ต.สมุท ชาตินันทน์? เป็นผู้บังคับกองเสนารักษ์กองพลที่ 4 และเมื่อ ต.ค. 2494 ได้รับ พระราชทานยศเป็น พ.ท.
พ.ศ.2495 กองทัพบกได้แก้อัตรากองเสนารักษ์กองพลที่ 4? เป็นกองเสนารักษ์มณฑลทหารบก ที่ 4
พ.ศ.2497 พ.ท.สมุท ชาตินันทน์? ได้รับพระราชทานยศเป็น พ.อ. เป็นนายแพทย์ใหญ่ มณฑลทหารบกที่ 4 ทำหน้าที่ผู้บังคับกองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 4
พ.ศ.2497 พ.อ.หลวงสิทธิ์? สิทธิแพทย์ไพบูลย์ (หลวงสิทธิ์แพทย์ไพบูลย์) ข้าราชการบำนาญ เข้ารับราชการเป็นนายแพทย์ใหญ่มณฑลทหารบกที่ 4 ทำหน้าที่ผู้บังคับกองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 4
 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP