ชื่อหน่วย


รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยหลายครั้ง เท่าที่หลักฐานปรากฏตามลำดับ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2543 ชื่อ กองพยาบาลที่ 6?
ปี? พ.ศ. 2469 เปลี่ยนเป็น กองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 4
ปี พ.ศ. 2486 เปลี่ยนเป็น? กองเสนารักษ์พล 4
ปี พ.ศ. 2489 เปลี่ยนเป็น กองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 4?
? ปี พ.ศ. 2492 เปลี่ยนเป็น กองเสนารักษ์กองพลที่ 4
ปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนเป็น? กองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 4
ปี พ.ศ. 2499 เปลี่ยนเป็น กองพยาบาลมณฑลทหารบกที่? 4
ปี พ.ศ. 2505 เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาล มณฑลทหารบกที่ 4?
ปี พ.ศ. 2509? เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลจิรประวัติ
ปี พ.ศ. 2516 เปลี่ยนเป็น? โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ


พ.ศ.2499? กองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 4 แปรสภาพเป็น กองพยาบาล มณฑลทหารบก ที่ 4
พ.ศ.2501? ว่าที่ พ.ต.กุล พิชัยจุมพล รักษาราชการนายแพทย์ใหญ่มณฑลทหารบกที่ 4 ทำหน้าที่ ผู้บังคับกองพยาบาล มณฑลทหารบกที่ 4
พ.ศ.2501 พ.ท. สุชาติ ปาลวัฒน์วิไชย? เป็นนายแพทย์ใหญ่มณฑลทหารบกที่ 4 ทำหน้าที่ ผู้บังคับกองพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 4
พ.ศ.2502 พ.ท.สุชาติ ปาลวัฒน์วิไชย? ได้สร้างศาลและปั้นรูปจำลองท่านบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ ทำพิธีเปิดศาลเมื่อ 18 ก.ค. 02


 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP