ภารกิจของโรงพยาบาล


4.1 ให้การบริการแพทย์ในการตรวจ และรักษาพยาบาลแก่กำลังพล และครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.31 และหน่วยใกล้เคียง
4.2 ให้การบริการแพทย์ในการตรวจ และรักษาพยาบาลแก่บุคคลทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง
4.3 ทำการส่งกลับให้กำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.31 และหน่วยใกล้เคียง
4.4 สนับสนุนทางการส่งกำลังสายแพทย์ให้แก่หน่วยในพื้นที่ มทบ.31 และหน่วยใกล้เคียง
4.5 ให้การศึกษาฝึกและอบรมวิชาเฉพาะเหล่าแพทย์ แก่พลเสนารักษ์ของหน่วยในพื้นที่ มทบ.31 และหน่วยใกล้เคียง


พ.ศ. 2521 พ.อ.เปรม พจนปรีชา? เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
ต.ค. 2525 พ.ท.จรุง พลวิชัย? รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
2527 พ.ท.ไชยวัธน์ พ่วงเชย? หัวหน้าฝ่ายรักษาพยาบาล ทำการแทนผู้อำนวยการฯ
เม.ย. 2528 พ.อ.สืบพงษ์? สังขะรมย์ เป็นผู้อำนวยการฯ
11 ก.ย. 2528 ย้ายกองบังคับการ มาอยู่ที่ตั้งใหม่? ริมถนนสายเอเชีย
11 ก.ย. 2529 ย้าย ส่วนรักษาพยาบาลทั้งหมดเข้าปฏิบัติงาน ณ? ที่ตั้งใหม่
25 มิ.ย. 2531 พิธีเปิดโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ณ? ที่ตั้งใหม่
พ.ย. 2532 พ.อ.บัณฑิต ธีราทร เป็นผู้อำนวยการ? รพ.ค่ายจิรประวัติ
11 พ.ย. 2537 พ.อ.พรเลิศ จำเรียง เป็นผู้อำนวยการ? รพ.ค่ายจิรประวัติ
พ.ย. 45 พ.อ.สาโรจน์ สันติวรวุฒิ เป็นผู้อำนวยการ? รพ.ค่ายจิรประวัติ ถึงปัจจุบัน


 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP