ตัวอย่างสิ่งของที่ตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์ค่ายจิรประวัติ


อุปกรณ์ประกอบเลี้ยง ถ้วยชาม แก้ว เครื่องกระเบื้องเคลือบ ที่ใช้ในหน่วยเมื่อครั้งที่ กองทัพบก ยังใช้ชื่อว่า กรมทหารบก


ภาพประวัติศาสตร์ของหน่วยทหาร เมื่อครั้งยังเป็นกรมทหารบก มณฑลนครสวรรค์ , กองพลที่ ๔ และมณฑลทหารบกที่ ๔


อาวุธโบราณและเครื่องแต่งกายของทหาร


อาคารชั้นบน เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ห้องกลางชั้นบนเป็นที่พิจารณาของศาลทหาร


 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP