แก่งเกาะใหญ่
ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 95 กม. ลักษณะเป็นลำธาร มีน้ำไหลสลับกับโขดหินมีความงามมาก มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนตลอดทั้งปี

เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี  เป็นต้นกำเนิดลำน้ำแม่วงก์

กลุ่มน้ำตกแม่เรวา         กลุ่มน้ำตกใจกลางอุทยานฯ  ที่มีน้ำตกใกล้เคียงที่น่าสนใจหลายแห่ง  เช่นน้ำตกแม่รีวา  เป็นน้ำตกที่เป็นต้นน้ำ ของลำห้วยแม่วงก์  น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชั้นน้ำตกทั้งหมด  5 ชั้น มีลักษณะเป็นอ่างกลมกว้างราว 30 - 40 เมตร รับน้ำตกลงมาเป็นชั้นๆ   ใช้เส้นทางเดินเท้าประมาณ  21 กม.  ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ  วันครึ่ง

 

 

 

 

 

   
         
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP