ความเป็นมา
    

    

     
     เดิมบ้านโกรกพระแต่เป็นโกรกที่เกิดจากความสูงชันของตลิ่งที่เป็นแง่เงื้อมประดุจหน้าผาแห่งขุนเขา ตั้งอยู่กึ่งกลางท้องคุ้งของวังวนอันลึกล้ำน่าสะพรึงกลัวแห่งหนึ่งในน่านน้ำเจ้าพระยา เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว คือตรงตลาดสดโกรกพระในปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งเป็นโกรกดานที่เงื้อมตระหง่านต้านอยู่กับกระแสน้ำไหลอันเชี่ยวกรากมาจากคลองสามง่าม (ปัจจุบันเรียกว่าคลองโกรกพระ)

 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP