สถานที่สำคัญ
1. วัดโกรกพระใต้


2. วัดโกรกพระเหนือ


3. ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ


4. สวนสุขภาพ


5. อาคารอเนกประสงค์ ตำบลโกรกพระ


6. โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ


ึ7. สนามกีฬา


8. ตลาดโกรกพระ
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP