ประเพณีในท้องถิ่น


ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นโดยทั่วๆ ไปของตำบลโกรกพระมีประเพณีหลายประเพณี เช่น ประเพณีการแต่งงาน บวชนาค ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และประเพณีการตักบาตรเทโว และที่สำคัญและแปลกกว่าอำเภออื่น

ประเพณีการแต่งงาน
ประเพณีของชาวตำบลโกรกพระ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับตำบลอื่นๆ คือ เมื่อฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเกิดความรัก และพอใจซึ่งกันและกัน ซึ่งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นชอบด้วย ฝ่ายชายก็จะไปขอฝ่ายหญิง โดยให้ผู้ใหญ่ที่เรียกว่า เถ้าแก่ ไปสู่ขอฝ่ายหญิง และจะมีการกำหนดการแต่งงานกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดในเดือนคู่ เช่น เดือนยี่ เดือนหก เดือนแปด เดือนสิบ เดือนสิบสอง แต่ในปัจจุบันนิยมที่จะแต่งในเดือนเก้าด้วย เนื่องจากถือเคล็ดว่าจะทำให้ชีวิตสมรสก้าวหน้า ตามความเชื่อของประเพณีชาวจีน พิธีจะจัดที่บ้านฝ่ายหญิง จะมีพิธีสงฆ์ การยกขันมาก พิธีหลั่งน้ำสังข์ พิธีผูกข้อมูล และส่งตัวคู่บ่าวสาวเข้าหอ

ประเพณีบวชนาค

ชาวตำบลโกรกพระ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และถ้ามีบุตรหลานอายุครบที่จะบวชได้ ก็จะให้บุตรหลาน ได้บวชศึกษาพระธรรมวินัย โดยจะพาไปฝากวัดที่จะมาอุปสมบทกับเจ้าอาวาส เพื่อขอฉายา และให้อยู่วัดเพื่อท่องขานนาค และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีสงฆ์
ในวันบวชจะต้องโกนผม แต่งตัวด้วยชุดสีขาว ทำขวัญนาค หลังจากนั้นนำนาคไปบวชที่อุโบสถ แล้วทำพิธีฉลองพระบวชใหม่ที่บ้านตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นหรือตอนเพลในวันเดียวกัน

ประเพณีสงกรานต์

ในวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี ชาวตำบลโกรกพระจะจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นการขอพรจากญาติผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดสืบทอดกันมา จะมีการละเล่นในวันสงกรานต์ มีการสาดน้ำ และประเพณีสงกรานต์ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลโกรกพระเนื่องจากชาวหนองเต่านิยมการสรงน้ำพระและการอาบน้ำผู้ใหญ่ ชาวตำบลโกรกพระจะผลัดกันสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในแต่ละหมู่บ้านจะจัดไม่ตรงกัน แต่ละวัดหรือหมู่บ้าน จะจัดงานรื่นเริงอย่างใหญ่โต ส่วนวัดต่างๆ ในตำบลโกรกพระได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำ พระก่อเจดีย์ทราย และในตอนกลางคืน บางวัดจะมีมหรสพให้ชม

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP