-สถานที่สำคัญ

วัดหนองตางู ต. หนองตางู อ. บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์ตำแหน่งที่ตั้งวัดหนองตางู เลขที่ ๑ ถนนโพทะเล -
บรรพตพิสัย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

-ภาพบรรยากาศ

-ที่บูชาวัถุมงคล

-ที่เลี้ยงอาหารปลาและสถานที่พักผ่อน

-ซ้าย-มูลนิธิหลวงปู่พิมพา ขวา-ที่สักการะหลวงปู่พิมพา

-อุโบสถวัดหนองตางู

อบต.หนองตางู

สถานีอนามัย

   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP