แหล่งค้าขายภายในตำบล

 

แหล่งค้าขายในตำบลมหาโพธินั้นส่วนใหญ่นั้นเป็น
พวกร้านขายของชำไม่ก้ร้านขายส่งพวกข้าวหรือของ
ใช้ทั้วไปที่ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
ต่างแล้วก็ถ้าเป็นวันอังคารก็จะมีตลาดนัดที่ใหหญ่
พอสมควรซึ่งชาวบ้านจะนิยมไปซื้อของกันมากเพราะ
มีของให้เลือกมากและราคาไม่แพงมากไปที่ทำให้
ชาวบ้านซื้อไม่ได้แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาชาวบ้านก็จะ
ไปซื้อของที่ตัวตลาดเก้าเลี้ยวกันเพราะที่นั้นไม่ห่าง
ไกลจากตัวตำบลมากนักและก็มีของที่มีคุณภาพใช้
ได้พอสมควรแต่ถ้าบางคนที่พอมีเงินหน่อยก็จะยอม
ไปวื้อของที่ตัวตลาดสดในอำเภอเมืองหรือไปซื้อของ
ในห้างแทนแต่สำหรับชาวบ้านนั้นก็จะไปซื้อของที่
ตลาดในท้องทิ่นแทน

 

 

 

 

 

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP