ประวัติความเป็นมา
บ้านหนองกรด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ หนองกรด ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางตำบล ชาวบ้านได้อาศัยน้ำจากหนองกรดเพื่อใช้ในการเกษตร จึงได้ชื่อว่า ต.หนองกรด

อาณาเขตตำบล

         ทิศเหนือ จรด ตำบลบึงปลาทู และตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
         ทิศใต้ จรด ตำบลหัวดง และตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเสี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
         ทิศตะวันออก จรด ตำบลทนง และ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
         ทิศตะวันตก จรด ตำบลเจิรญผล และ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนประชากรของตำบล

         จำนวนทั้งสิ้น 8,087 คน ชาย 3,883 คน หญิง 4,204 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

         อาชีพหลัก ทำนา
         อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

การคมนาคม                                 


เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
         - ถนนสายนครสวรรค์ - พิษณุโลก ระยะทาง 35 กม.
         - ถนนเข้าตำบลสายมาบมะขาม - หนองแพงพวย ระยะทาง 6 กม.

 

 
 
   
     
         
SITEMAP