โรงเรียนในท้องถิ่น


        โรงเรียนหนองกรดวิทยาคม

        โรงเรียนหนองกรดวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมของชุมชนเปิดสอนตั้งแต่
        ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็น มีนักเรียนประมาณ 700 คน มีครูประมาณ
        20 คน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์และ
        ที่มีชื่อเสียงมาก และยังเป็นโรงเรียนต้นแบบของเขตนั้นอีกด้วย

        โรงเรียนวัดหนองกรด

        โรงเรียนวัดหนองกรดเป็นโรงเรียนประถมเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1-ชั้นประถม6
        เป็ นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่มากเท่าไรเป็นโรงเรียนที่อยุ่ในวัดหนองกรดอยู่ติดกลับ
        ใหญ่ซึ่งต้องระวังอุบัติเหตุการข้ามถนนมาโรงเรียนและตอนกลับบ้านเพราะรถเยอะมาก
        ต้องระวังอันตรายให้กลับเด็กที่รถจักรยานมาโรงเรียนเวลาข้ามถนน


   
         โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส

          โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส เป็นอีกโรงเรียนประถมในตำบลหนองกรด
           ซึ่งตั้งอยู่ในวัด เด็กดรงเรียนจะเป็นเด็กแถวชุมชนนั้น สอนตั้งแต่ ป1 - ป6
           มีนักเรียนปริมาณไม่มากห้องละประมาณ 10 โรงเรียนนี้ มี ครู ทั้งหมด 6 คน
          ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนที่มาเรียนจะเป็นนักเรียนแถวหมู่บ้านนั้นเพราะเป็นโรงเรียนเล็กๆ
   
     
         
SITEMAP