แหล่งสักการะบูชา


         วัดหนองกรด ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
        เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออีกวัดหนึ่งที่มีคนมาสักการะบูชาแห่งหนึ่งที่มีชาวบ้าน
        และผู้คน ต่างอำเภอ ถับถือมากมาย ทางด้านหน้าวัดมีพระพุทธรูป
        ขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าวัดและทางวัดกำลังสร้างประตูทางเข้าวัดซึ่ง
        อยู่ติดกับ ถนนสาย พิจิต-พิษณุโลก ที่สวยงามมาก


        วัดบ้านบึง ตำหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
        เป็นแหล่งสักการะบูชาที่ มีผู้คนมากมายนับถือเป็นจำนวนมาก
        หลวงพ่อขาว ของวัดบ้านบึงศักดิ์สิทธิ์มาก ขออะไรได้อย่างนั้น
        ที่วัดนี้จะมี ลิเกบ่อยมากเพราะชาวที่นี่ จะนิยมนำลิเกมาเล่น
        ที่วัดนี้ที่เก็บอัฐิ จะเป็นการสร้างรูปสัตว์แล้วนำอัฐิใส่ไว้ในรูปปั้น
        สัตว์ที่สร้างขึ้นแล้วตั้งชื่อสัตว์ชนิดนั้นเป็นชื่อเราเอง

   
     
         
SITEMAP