ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลหนองกรด

        หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลหนองกรดเป็นกลุ่มแม่บ้าน
        ที่รวมตัวกันขึ้นทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของตำบล
        ทำให้มีรายได้เสริมจากการทำอาชีพหลักทำให้มีเงินมากขึ้นสามารถนำมาจุนเจือ
        ใช้จ่ายภายในครอบครัวได้โดยไม่ขัดสน สินค้าที่ตำบลหนองกรด จัดทำขึ้นมีหลายอย่าง        น้ำพริกรองเท้ากันหอยเชอรี่ดอกไม้ประดิษฐ์พรมเช็ดเท้าเป็นต้นหมู่บ้านในตำบลหนองกรด
        แต่ละหมู่บ้านจะทำไม่เหมือนกันแต่ละอย่างได้การรับรองมารฐานถูกต้องมีคุณภาพดี
       ทุกอย่าง

        ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้


1.ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าเป็นกลุ่มสตีรบ้านคลองเคียนจัดทำขึ้นโดยใช้วิธีการทอโดยใช้เศษผ้ามาทำ มีคุณภาพดี ใช้ว่างน้าห้องน้ำไว้เช็ดเท้าหรือวางไว้น้าบ้านเช็ดเท้าเวลาเข้าบ้านก็ได้
สถานที่ตั้ง : 75 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณทุเรียน จงไพศาล
โทร :07 2060447 , 056 268419
2.ผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านบ้านคลองเคียนได้จัดทำขึ้นมีความสะอาดถูกสุขลักษณะมีรสชาติอร่อย หอมน่าทานมีให้เลือกซื้อหลายแบบเช่น น้ำพริกตาแดง น้ำพริกแมงดา น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกเผาเป็นต้นสามารถนำมาทานกลับข้าวสวยร้อนๆหรือจิ้มกินกับผักก็ได้ทำ
ให้เจริญอาหารมากขึ้น
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 54/2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางลวน ชุวดาราตระกูล
โทร :056 288404

3.ผลิตภัณฑ์หมอนลูกจันทร์
กลุ่มสตรีบ้านหนองปรือได้รวมตัวจัดทำผลิตภัณฑ์หมอนลูกจันทร์ขึ้นหมอนลูกจันทร์ มีความปราณีต สวยงาม คุณภาพดี มีหลากหลายสีสรรให้เลือกมากมาย
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 42 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางบุญล้อม อ่างดอนคา
โทร :09 5301339 , 056 288015


   
     
         
SITEMAP