ความฝันของข้าพเจ้า

อยากจะเป็นนักดนตรีที่ดี เก่งมีคุณภาพอันที่จริงผมชอบเล่น
ดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วจึงทำให้อนาคต ผมจะต้องเป็นนักดนตรี
ที่เก่ง ผมชอบเล่นกีต้าร์ครับ เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่ผมถนัดผมอยาก
เป็นมือกีต้าร์ที่เก่งที่สุดในโลกอนาคตผมจะ เข้าเรียน ,ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในคณะดนตรี สาขาการแสดงดนตรีถ้าผมสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ได้ ผมจะดีใจมากเลยครับ อนาคตที่วาดไว้ ก็จะเป็นจริงอย่างที่หวัง

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP