:: หน้าแรก ::
ประวัติตำบลนครสวรรค์ตก
อาณาเขตตำบลนครสวรรค์ตก
จำนวนประชากรและอาชีพ
สถานที่สำคัญ
วัดคีรีวงศ์
ประวัติวัดคีรีวงศ์
พระจุฬามณีเจดีย์
หอชมเมือง
ชุมชนวัดคีรีวงศ์
โรงเรียนใกล้เคียง
ของดีของตำบล
ประวัติเจ้าอาวาสวัด
เว็บไซต์ ChaiWBI.com
คณะผู้จัดทำ
 

   ประวัติตำบลนครสวรรค์ตก

  

     ตำบลนครสวรรค์ตก เป็นตำบลที่เกิดขึ้นมาประมาณ 100   ปีเศษ เดิมเป็นตำบล “นครตก”   ต่อมาเปลี่ยนเป็น“นครสวรรค์ตก”แต่เดิมเป็นยุทธภูมิสนามรบสมัยสงครามพม่า   ซึ่งพม่ายกทัพมาทางเขาโกรกพม่า   หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก   ( เขาขาดในปัจจุบัน) เกิดการปะทะกัน ทำให้เกิดสันคูใหญ่ ๆ รอบหมู่บ้าน หมู่ที่   3,4,5 ต่อมาในปี พ.ศ.2470 ตำบลนครสวรรค์ตกได้ควบรวมกับตำบลท่าทอง   (ปัจจุบันคือ บ้านท่าทอง หมู่ที่ 7 ตำบลนครสวรรค์ตก )

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP