:: หน้าแรก ::
ประวัติตำบลนครสวรรค์ตก
อาณาเขตตำบลนครสวรรค์ตก
จำนวนประชากรและอาชีพ
สถานที่สำคัญ
วัดคีรีวงศ์
ประวัติวัดคีรีวงศ์
พระจุฬามณีเจดีย์
หอชมเมือง
ชุมชนวัดคีรีวงศ์
โรงเรียนใกล้เคียง
ของดีของตำบล
ประวัติเจ้าอาวาสวัด
เว็บไซต์ ChaiWBI.com
คณะผู้จัดทำ
 

พระจุฬามณีเจดีย์

     พระจุฬามณีเจดีย์ ที่เห็นในสมาธิบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีลักษณะเป็นฐาน 4 เหลี่ยมและรอบฐานนั้นมีภาพพุธประวัติเป็นภาพนูน เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ให้เอาพระธาตุบรรจุที่พระเจดีย์ หรือ จะ อธิษฐานให้พระธาตุกลับมาอยู่ที่เดิมก็ได้ วัดคีรีวงศ์จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกนาน
มีลักษณะเป็นภูเขา ด้านเหนือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเป็นภูเขา มีทางเข้าด้าน ทิศใต้ทางเดียว มีลักษณะคล้ายฮวงจุ้ย เดิมชื่อเขาใหญ่ ปัจจุบันชื่อ เขาดาวดึงส์ เพราะตั้งอยู่ ตรงถนน ดาวดึงส์และอยู่เมืองนครสวรรค์

พระจุฬามณีเจดีย์ ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ กลางใจเมืองนครสวรรค์ เมื่อเดินทางถึงเมืองนครสวรรค์แล้ว จะมองเห็นพระจุฬามณีเจดีย์ งามสง่า พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระวิกรมมุนี (หลวงพ่อมหาบุญรอด) เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้ริเริ่มสร้าง พระจุฬามณีเจดีย์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ ๑๕ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์

นับว่าเป็น บุญลาภอันประเสริฐของชาวนครสวรรค์ และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เมื่อพระเดชพระคุณพระวิกรมมุนี เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างพระจุฬามณีเจดีย์ ประดิษฐานไว้บนยอดเขาดาวดึงส์ เพื่อให้ผู้ที่มีความเลื่อมใส ศรัธาต่อพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กระทำการสักการะบูชาและนึกถึงคุณของพระศาสดาพระบรมสารีริกธาตุ

 

 

 

 

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP