สถานที่จำหน่าย

สินค้า บริการ
จุดเด่นของหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ คือ หน้าร้านขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่ติดถนนทางหลวง
จึงทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นและแวะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
และกลุ่มยังให้ความสำคัญในการต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชมสินค้าภายในร้านเป็นอย่างดี
คอยแนะนำผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเหมาะสำหรับงานใดบ้าง รวมทั้งกลุ่มยังจัดให้มีการออกร้านตามงานต่างๆ
ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง
เวลาเดียวกันยังผลิตตามใบสั่งซื้อของลูกค้าทั้งรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
นอกจากนี้ ทางกลุ่มได้มีการคิดค้นรูปแบบและลวดลายใหม่ ๆ เพื่อนำเสนออยู่เสมอ
งานเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญทำด้วยมือทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับเป็นของใช้ในบ้านและของฝากที่ระลึก

ร้านที่จำหน่าย
- ร้านมาลี โช๊คท์ 16/4 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โทร 01-8870944
- ร้านประยุทธ์ เลี้ยงสุข 139/2 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โทร 01-8872974
- ร้านอนันท์ ทาทิพย์ 55/2 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
- ร้านเป้า เลี้ยงสุข 43 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โทร 056-362327
- ร้านประสาท ยอดวงษ์ 77/3 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
- ร้านกลิ่น กุหลาบสี 43/1 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
- ร้านโฉน แสงรุ่ง 78/1 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
- ร้านมาลัย หงษ์ไทย 118/1 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

   
   
         

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP