แผนที่การเดินทาง

jhe

การคมนาคม
1.ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางแล้วทั้งหมด คือ ถนนรังสิโยทัย สายนครสวรรค์-บรรพตพิสัย
(ทางหลวงหมายเลข 1182)
2.ถนนภายในหมู่บ้านเป็นลูกรัง 32 สาย
3.ถนนภายในหมู่บ้านลาดยางแล้ว 10 สาย
4.ถนนภายในหมู่บ้านคอนกรีต 17 สาย
5.ถนนภายในหมู่บ้านเป็นดิน 16 สาย

จากกรุงเทพเดินทางจากทางหลวงหมายเลข1ถึงกิโลเมตรที่52แยกเข้าทางหลวงหมายเลขที่ 32ผ่านอยุทธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-นครสวรรค์ระยะทางจากกรุงเทพประมาณ 240กิโลเมตรแล้วเดินทางเข้าสู่ตำบลบ้านแก่ง ไปสู่ ถ. รังสิโยทัย จะถึงก่อนทางเข้าวิทยุ bbc แล้วก็ถึงหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา

   
   
         

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP