5.จำนวนประชากรของตำบล

 

 

 

ผลิตภันฑ์ที่น่าสนใจกลุ่มเฉาก๊วยสี่แคว
สถานที่ตั้ง : 3/3 หมู่ 3 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางนพคุณ วจีสัจจะ
โทร :056 229133

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
สถานที่ตั้ง : 202/10 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางวริศา จารุพรรณ
โทร :08-9270-9618


กลุ่มทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม
สถานที่ตั้ง : 88/8 หมู่ที่ 4 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางพันธ์ทิพย์ สุขใจ
โทร :056-330212,01-8871341


กลุ่มผลิตเครื่องประดับ
สถานที่ตั้ง : 196/317 หมู่ 1 บ้านตลาดใต้ ซอย 16 ถนนนครสวรรค์ - โกรกพระ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณอรัญญา วัฒนศักดิ์
โทร :081 366 9691


กลุ่มยาหม่องดำสูตรโบราณ
สถานที่ตั้ง : 96/20 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายสุเทพ พึ่งแสง
โทร :01 2848364

 

กลุ่มสตรีบ้านยางโพน
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางจรัญ ปานสุด
โทร :056-224789

 

 

 

 

 

 

 

       
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
SITEMAP