หน้าแรก | งานชิ้นที่ a   | งานชิ้นที่ b  | งานชิ้นที่ c  | 
| โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม | กลับสู่เมนูหลัก


การส่งงานชั้นมัธยมศึกษาปี 2/1
 
  อัลบั้มภาพผลงานกราฟิกนักเรียน | ทดลองอัลบั้มภาพ |


   ส่งภาพ ส.ค.ส 2552 ดังนี้ >> | เลขที่ 1- 15 | เลขที่ 16- 30 | เลขที่ 31- 45 |  วันที่ 20 ธันวาคม 2551

   ส่งภาพการออกแบบปกหนังสือ ดังนี้ >> | เลขที่ 1- 15 | เลขที่ 16- 30 | เลขที่ 31- 45 |  วันที่ 20 ธันวาคม 2551
      (ภาพปกหนังสือ ก่อนส่งงานให้นักเรียนทำการ zip ไฟล์ก่อนส่ง ตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสของนักเรียน)

   ดูภาพตัดต่อภาพบุคคล ดังนี้ >> | เลขที่ 1- 15 | เลขที่ 16- 30 | เลขที่ 31- 45ส่งงานที่ตัวแทนกลุ่ม

  ส่งไฟล์ประวัติส่วนตัว  (โปรแกรม MS Word) 1 หน้ากระดาษ เอ 4 ตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสของนักเรียน
     คลิกส่งงานตามเลขที่ดังนี้ >> | เลขที่ 1- 15 | เลขที่ 16- 30 | เลขที่ 31- 45 |  วันที่ 17 กันยายน 2551 ตรวจโดยใช้โปรแกรม Ms Word 2003

  เว็บไซต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2551

  เว็บไซตเว็บไซต์ขยะกับภาวะโลกร้อน นักเรียนเข้าค่าย C - Camp ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ส่งชิ้นงานการออกแบบภาพแบนเนอร์ ขนาด 780x100 pixels | เลขที่ 1- 15 | เลขที่ 16- 30 | เลขที่ 31- 45 | วันที่ 18 มิถุนายน 2551

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในระดับ ม. ต้น
 
สาระที่เรียนเพิ่มเติมจากชั้น ม. 2 ปกติ คือ การปูทักษะพื้นฐานการออกภาพกราฟิกและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP