ประวัติการศึกษา

077

อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 3 รร.ผดุงวิทย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ประถมศึกษาที่ 4-6 รร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
มัธยมศึกษาปีที่ 3-ปัจจุบัน รร.นวมิทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บานความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างโดยนายปิยะชาติ ประสานสุข ม.3/1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP