ความใฝ่ฝัน

ความใฝ่ฝันของผมนั้นน่ะรึผมก็ยังหาอนาคตตัวเองยังไม่เจอเลย(อ้าว)
แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทางครอบครัวอยากให้เป็นนั้คือแพทย์
ซึ่งเป็นคณะที่ช่างไกลความเป็นจริงมาก แล้วอีกอย่างหมอ ต้องเรียนถึง 9 ปี กว่าจะเรียนจบแกก่อนพอดี พอตอนทำงานกำลังหลับโทรมาแล้ว
คุณหมอค่ะ คนไข้อาการหนัก ตายอย่างนี้ ไม่มีเวลาให้ครอบครัว แต่ยังไงก้อจะคิดดูเป็นคณะที่ครอบครัวต้อง ส่วนเภสัชแม่เป็นฝ่ายสนับสนุน
อย่างมากแต่ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่ก็อยากเป็นมากน่ะไม่รุจะสูไหวไไหม วิศวะปิโตเคมีอันนี้รวยจิงแต่รวยแล้วไม่มีความสุขจะรวยเพื่ออะไร
วิศวะคอมเข้าพอง่ายหน่อยแต่ตอนนี้เขาปลดพนักงานออกเยอาะ
มากแล้ววิศวะเข้าราชการได้ยาก อาชีพครูก็อยากเป็นแต่สอนใครไม่รู้เรื่องรู้
อยู่คนเดียว แต่มีอาชีพหนึ่งที่อยากเป็นพอสมควร นายร้อยทหารบก เพราะเป็นอาชีพที่มี เกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นข้าราชการซึ่งไม่มีการปลดข้าราชการ
ออกอย่างแน่ เงินเดือนหรือ เริ่ม หนึ่งหมื่นบาทขึ้น อยู่ใก้ลครอบครัว แต่ข้อสอบยากมากๆๆ ยากกว่าเตรียมอุดมคนที่จะเข้าได้ต้องสุขภาพแข็งแรง
เก่งฉลาดมีไหวพริบทุกอาชีพที่กล่าวมามันเป็นเรื่องอนาคตซึ่งคาด
การแน่นอนไม่ได้ แต่การแข่งขันที่ไหนก็ไม่ยากเท่ากับการแข่งขันกับตัวเอง


 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บานความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างโดยนายปิยะชาติ ประสานสุข ม.3/1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP