ข้อมูลส่วนตัวของผมชื่อ  นาย ธนากร   น่วมอินทร์

ชื่อเล่น บอล

วันที่นรกส่งให้มาชดใช้กรรม  2 ม.ค. 2534

ตอนนี้ 16 ขวบ

สูง 174 cm.

หนักล่ะ 88 kg.

ความหล่อ 100%

ความสามารถพิเศษ เล่นบาสเกตบอล

                             เล่นดนตรี


 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x6oo Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

SITEMAP