หน่วยงานของชุมชน


เทศบาลตำบลไพศาลี

อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 0-5625-9143

 

 
ที่ว่าการอำเภอไพศาลี

รหัสไปรษณีย์ 60220
เว็บไซต์ : http://cddweb.cdd.go.th/phaisali

โทรศัพท์ : 0-5632-2432
โทรสาร : 0-5625-9272สถานีตำรวจภูธรอำเภอไพศาลี

ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 0-5625-9287, 0-5625-9288

 
โรงพยาบาลไพศาล

เลขที่ 700 หมู่ที่ ม.8 ตำบลไพศาลี อำเภอ ไพศาลี
จังหวัด นครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 0-5625-9378
โทรสาร : 0-5625-9014ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอไพศาลี

836 ม.1 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 0-5625-9322หมวดการทางไพศาลี

ต.โคกเดือ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 0-5625-9286
การประปาส่วนภูมิภาค

ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 0-5635-2206
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด

ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 
   

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
 
SITEMAP