โบราณสถาน

        "เมืองเก่าเวสาลี"

        เมืองเก่าเวสาลีเป็นเมืองหน้าด่านเล็กๆ ของกรุงละโว้ในดินแดนสุวรรณภูมิ ปรากฏหลักฐานซากวัตถุโบราณ เช่น พระปรางค์ หอสมุด และพระปฏิมากร ซึ่งเป็นศิลปของขอมโบราณ เมื่อราว ปี พ.ศ.1100 ถึง พ.ศ.1400 ขอมีอำนาจเจริญรุ่งเรืองในแคว้นสุวรรณภูมิ ตลอดทั้งในเขตแคว้นโคตรบูร แคว้นโยนก และแคว้นทราราวดี โดยมีกรุงละโว้ (ลพบุรี) เป็นราชธานี เมืองเวสาลี สร้างขึ้น ในสมัยนั้น มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับกรุงสยาม (สุโขทัย นครโยนกเมืองโอฆะบุรี และเมืองศรีเทพ) โดยที่เมืองเหล่านี้ สร้างขึ้นเพื่อไว้เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงบูรณาปฏิสังขรณ์เมืองละโว้ขึ้นเป็นราชธานีอีกแห่ง ให้ชื่อว่า" เมืองลพบุรี" พระองค์ทรงเห็นว่าหัวเมืองฝ่ายเหนือยังไม่สงบลงได้ง่ายเพราะมีพม่าคอยหนุนหลักประกอบกับพื้นที่ทำเลเป็นที่ราบลุ่มทำนาข้าวได้ดี เหมาะแก่การที่จะตั้งกองรักษาด่านไว้ เพื่อป้องกันข้าศึกทางฝ่ายลานนาจึงได้บูรณปฏิสังขรณ์เมืองเวสาฬีขึ้นใหม่ จวบจนปัจจุบันยาวนานกว่า 1000 ปี คงเหลือ เพียงซากปรักหักพัง

        "รอยพระพุทธบาท"

        เดิมทีก่อนที่จะพบรอยเท้ามีพระธุดงค์รูปหนึ่ง (พระชำนาญ) ได้มาปักกรดอยู่ที่นี่และวันหนึ่งขณะกำลังปฏิบัติ กัมมฐานก็นิมิตเห็นผู้คนมากมายนุ่งขาวห่มขาวเดินขึ้นเขา พระชำนาญจึงถามว่า "มาทำอะไรกัน" เขาตอบว่ายังไม่รู้อีกหรือว่าที่นี่มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนเขา พอถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ชาวลับแลจะมากราบไหว้ รุ่งเช้าพระชำนาญตั้งใจว่าจะค้นหารอยพระพุทธบาทให้พบ พระชำนาญพยายามค้นหาอยู่หลายปี จนหาพบในปีพ.ศ.2534 รอยพระพุทธบาทมีรูปลักษณะเป็นรอยเท้าสีเขียวที่เหยียบลงบนหินสีแดง ความยาวฟุตกว่าๆ เป็นรอยเท้าข้างขวา และมีลักษณะของรอยเท้าเด็กเดินตาม ซึ่งค้นพบที่ยอดเขาอีกลูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้กันกับพระพุทธบาทจำลองนั่นเอง และต่อมามีผู้สละทรัพย์เป็นเงิน 7 ล้านบาท เพื่อสร้างมณฑปคลอบรอยพระพุทธบาท และสมเด็จวัดปากน้ำได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่ยอดมณฑปสันนิษฐานว่า "ลอยพระพุทธบาทจำลอง"ที่อยู่บนเขาอีกลูกหนึ่งนั้นสร้างในสมัยพระเจ้าลิไทแห่งกรุงสุโขทัย จากเอกสารที่มีผู้บันทึกไว้ทำให้ทราบว่ารอยพระพุทธบาทนี้ได้ถูกอัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกับผู้คนที่เกณฑ์มาสร้างเมืองเวสาลี โดย ได้นำไปประดิษฐานไว้บนยอดเขา แล้วสร้างวิหารคลอบไว้ ภูเขาลูกนี้คือที่ตั้งของวัดพระพุทธบาท ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี ในปัจจุบัน

 
   

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
 
SITEMAP