การเดินทาง


              

                   การเดินทางก็สามารถเดินทางมาได้ 2 เส้นทางคือ 1.ทางเรือ   และ 2.ทางบก
                      ก็จะสามารถเดินทางมาถึงตำบลบึงเสนาทได้แต่ใช้เวลาต่างกันในการเดินทาง
                  ซึ่งทางเรือจะมาได้เฉพาะ รถมอเตอร์ไซด์เท่านั้น     ส่วนรถยนต์นั้นก็สามารถมา
                  ได้ทางสะพาน ก็จะถึงเหมือนกัน แต่ส่วนมากคนจะเดินทางไปกันทางเรือ มากกว่า
                  เพราะมันอยู่ใกล้กับตลาด และสะดวกในการเดินทาง ทำให้เกิดท่าเรือขึ้นหลายท่า
                  ซึ่งในแต่ละท่าก็มีหลายเจ้าของ ทำให้ผู้คนได้เลือกขึ้นท่าใดได้ตามใจชอบ
 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP