ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญในชุมชน
การคมนาคม
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ OTOP
บุคคลดีเด่น
ผู้จัดทำ

     
 
ประวัติวัดหนองตางู

ประวัติความเป็นมา

                ตำบลหนอลตางู ตั้งอยูทางทิศเหนือของอำเภอบรรพตพิสัย เมื่อก่อนตำบลหนองตางูนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ หนองน้ำลำคลองและสัตว์ป่า จนกระทั่งมีกลุ่มชาวบ้านอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทำไร่ทำนา เพราะบริเวณนี้เป็นแหล่งที่อุดมสมบรูณ์ โดยในกลุ่มชาวบ้านนั้นมีผู้นำชาวบ้านซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ ชื่อนายคง เป็นผู้นำชาวบ้านและปกครองชาวบ้านด้วยความเป็นธรรม ตราบจนนายคงเสียชีวิตลง ชาวบ้านที่เคารพนับถือและศรัทธานายคงจึงพร้อมใจกันตั้งศาลขึ้นมา ให้ลูกหลานได้ระลึกถึงคุณงามความดี เรียกว่า ศาลปู่คง โดยสร้างบริเวณหนองน้ำใหญ่ใกล้หมู่บ้าน


        หลังจากนั้นได้ปรากฏเหตุการณ์ประหลาดคือ ชาวบ้านที่ไปหาปลาแถวนั้น ถ้าไม่ได้บอกปู่คงก่อนก็ จะพบงูเป็นเป็นจำนวนมากในหนองน้ำ ชาวบ้านที่จะไปหาปลาต้องบอกกล่าวหรือถวายเครื่องเซ่นปู่คงก่อน จึงจะไม่มีงูมารบกวน และในวันขึ้นขึ้น15 ค่ำเดือน 6 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีพญางูขนาดใหญ่เท่าต้นตาล ดวงตาสีเขียวมรกตทั้งคู่ ยาวประมาณ 5 วา กล่าวกันว่าเป็นปู่คงมาดูแลทุกข์สุขของลูกหลาน ในบางครั้งเวลาค่ำคืนชาวบ้านผ่านหนองน้ำที่ตั้งศาลปู่คง จะเห็นแสงสีเขียวมรกตขนาดใหญ่ 2 ดวง ซึ่งคาดว่าเป็นดวงตาของพญางู ต่อมาจึงได้เรียกกล่าวขานหนองน้ำแห่งนั้นว่า "หนองตางู" และปัจจุบันนี้คือตำบลหนองตางูนั่นเอง


 

 

 

 

 


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสสรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2549gg
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
SITEMAP