ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญในชุมชน
การคมนาคม
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ OTOP
บุคคลดีเด่น
ผู้จัดทำ

     
 

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดหนองตางู

        ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรค์ 60180
พระครูนิภาธรรมวิสุทธ์ เป็นเจ้าอาวาส (เจ้าคณะตำบล)

ประวัติ
        จากคำบอกเล่าของชาวบ้านและผู้เฒ่าผู่แก่ บอกว่า วัดหนองตางูสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 8 เดิมชื่อว่า วัดพุทธชาติ เป็นวัดเล็กๆในแถบนั้น หลายปีต่อมา วัดพุทธชาติได้ทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก จนไม่ค่อยมีชาวบ้านเข้ามาทำบุญ เจ้าอาวาสจึงได้ปรึกษากับชาวบ้านว่า ควรที่จะบรูณะวัดขึ้นมาใหม่ เพราะหากปล่อยไว้วัดคงจะกลายเป็นวัดร้าง ไม่ผู้คนมาทำบุญเพราะกลัวอันตราย การบรูณะวัดพุทธชาติครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดให้เข้ากับชื่อตำบลหนองตางู จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดหนองตางู

ประเพณี
        วันสงกรานต์ มีการจัดงานวันสงกรานต์ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่3 คืน 3 วัน กลางคืนมีมโหรสพ ยิ่งใหญ่ มีการแสดงแสงสีเสียง อย่างตื่นตาตื่นใจ ทั้งลิเก หนังกลางแปลง และการแสดงอื่นๆอีกมากมาย ส่วนช่วงเช้าและกลางวัน มีการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ และมีการประกวดนางสงกรานต์

        วัดหนองตางู เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ในอำเภอบรรพตพิสัย ในสมัยที่หลวงปูพิมพา เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองตางู ท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีเมตตากรุณา เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านหนองตางู ท่านได้พัฒนาวัดหนองตางู จนเป็นวัดที่สวยงามมีพื้นที่มากมาย มีอาคารต่างๆ โบสถ์ วิหาร ศลา ให้ผู้คนได้เข้ามาทำบุญและเป็นที่ปฏิบัติธรรม

        หลวงปู่พิมพาเป็นพระที่ผู้คนเคารพนับถือและมีลูกศิษย์มากมาย จนกระทั่งหลวงปู่พิมพาท่านมรณะลง ลูกศิษย์จึงเอาร่างของท่านใส่โรงแก้วเอาไว้เพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงคุณความดีของท่านตราบนานเท่านาน

 

 

 

 

 

 


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสสรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2549gg
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
SITEMAP