หน้าหลัก

ใกล้รุ่ง
ชะตาชีวิต
ดวงใจกับความรัก
มาร์ชราชวัลลภ
อาทิตย์อับแสง
เทวาพาคู่ฝัน
คำหวาน
มหาจุฬาลงกรณ์
แก้วตาขวัญชัย
พรปีใหม่
รักคืนเรือน
ยามค่ำ
ยิ้มสู้
มาร์ชธงไชยเฉลิมพล
เมื่อโสมส่อง
ลมหนาว
ศุกร์สัญลักษณ์
Oh I say
Can't You Ever See
Lay Kram Goes Dixie
ค่ำแล้ว
สายลม
ไกลกังวล
แสงเดือน
ฝัน
มาร์ชราชนาวิกโยธิน
ภิรมย์รัก
แผ่นดินของเรา
พระมหามงคล
ยูงทอง
ในดวงใจนิรันดร์
เตือนใจ
ไร้เดือน
เกาะในฝัน
แว่ว (ECHO)
เกษตรศาสตร์
ความฝันอังสูงสุด
เราสู้
เรา-เหล่าราบ ๒๑
BLUES FOR UTHIT
รัก
เมนูไข่
 
 
 
 


     เพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ ๒๓ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชทานให้วงดนตรีลายครามโดยเฉพาะ เพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่มีเนื้อร้อง วงดนตรีลายครามนำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส.
วงดนตรีลายครามเป็นวงดนตรีแจ๊สส่วนพระองค์วงแรก ที่ทรงตั้งขึ้นหลังจากเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร แล้วใน พ.ศ.๒๔๙๔

 

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์


SITEMAP