หน้าหลัก

ใกล้รุ่ง
ชะตาชีวิต
ดวงใจกับความรัก
มาร์ชราชวัลลภ
อาทิตย์อับแสง
เทวาพาคู่ฝัน
คำหวาน
มหาจุฬาลงกรณ์
แก้วตาขวัญชัย
พรปีใหม่
รักคืนเรือน
ยามค่ำ
ยิ้มสู้
มาร์ชธงไชยเฉลิมพล
เมื่อโสมส่อง
ลมหนาว
ศุกร์สัญลักษณ์
Oh I say
Can't You Ever See
Lay Kram Goes Dixie
ค่ำแล้ว
สายลม
ไกลกังวล
แสงเดือน
ฝัน
มาร์ชราชนาวิกโยธิน
ภิรมย์รัก
แผ่นดินของเรา
พระมหามงคล
ยูงทอง
ในดวงใจนิรันดร์
เตือนใจ
ไร้เดือน
เกาะในฝัน
แว่ว (ECHO)
เกษตรศาสตร์
ความฝันอังสูงสุด
เราสู้
เรา-เหล่าราบ ๒๑
BLUES FOR UTHIT
รัก
เมนูไข่
 
   
 

     ฝันไป
แห่งไหนไกลสุดจุดหมายมอง
ในห้วงฝันเรืองรอง
ด้วยภาพผองลำยองพร่างพราย
ฝันพลาง
ใจคว้างกลางโลกแห่งนิยาย
เรานี้หนอเดียวดาย
สุดจะหมายตายเคียงคู่ใคร
ชีพใช่ความฝัน
แต่ฉันยังฝันไป
สุดแดนใดไหน
ซึ่งใครคนนั้นครอง
ฝันไป
จนไร้จนสิ้นจุดหมายมอง
คงจักสมใจปอง
ที่เรียกร้องรักคืนกลับมา (เที่ยว ๑)
ที่เรียกร้องรัก รักชื่นคืนมา (เที่ยว ๒)
คืนมาหารักรอท่า
ประสาแสนเศร้า

     Somewhere……
Within the lonely wide world.
There must be a place
That's cozy, my little world
Somewhere…..
Beneath the empty sad sea,
There must be a pearl,
A treasure that's meant for me.
There's a rainbow
Somewhere in the sky
And a skylark whistling up on high.
Somewhere…..
Along the way that I roam,
There must be a girl, and a home.
My happy world. Somehow…..
Within the lonely wide world.
I'll find just the place
Thai's cozy, my little world.
Somehow…
Beneath the empty sad sea
I'll find just the peral,
The treasure that's meant for me.
I'll find rainbow
Somewhere in the sky.
And a skylark whistling up on high.
Somehow…..
Along the way that I roam,
I'll find just the girl, and the home.
My happy world.
I will find happiness in this wide world.

      เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๘ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และนายศรีศักดิ์ พิจิตรวรการ ประพันธ์คำร้อง "ฝัน" ได้ พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมี่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ และพระราชทานให้บรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สถานที่เดียวกันในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๙ เมื่อสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเริ่มเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ทรงประทับ พระราชหฤทัยในความงามของอุทยานดอกไม้นานาพรรณและภูมิทัศน์โดยรอบ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค แต่งคำร้อง "เพลินภูพิงค์" ขึ้นอีกคำร้องหนึ่ง
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์


SITEMAP