หน้าหลัก

ใกล้รุ่ง
ชะตาชีวิต
ดวงใจกับความรัก
มาร์ชราชวัลลภ
อาทิตย์อับแสง
เทวาพาคู่ฝัน
คำหวาน
มหาจุฬาลงกรณ์
แก้วตาขวัญชัย
พรปีใหม่
รักคืนเรือน
ยามค่ำ
ยิ้มสู้
มาร์ชธงไชยเฉลิมพล
เมื่อโสมส่อง
ลมหนาว
ศุกร์สัญลักษณ์
Oh I say
Can't You Ever See
Lay Kram Goes Dixie
ค่ำแล้ว
สายลม
ไกลกังวล
แสงเดือน
ฝัน
มาร์ชราชนาวิกโยธิน
ภิรมย์รัก
แผ่นดินของเรา
พระมหามงคล
ยูงทอง
ในดวงใจนิรันดร์
เตือนใจ
ไร้เดือน
เกาะในฝัน
แว่ว (ECHO)
เกษตรศาสตร์
ความฝันอังสูงสุด
เราสู้
เรา-เหล่าราบ ๒๑
BLUES FOR UTHIT
รัก
เมนูไข่
 
 
 
 

เขียวธงขจี
ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
สถานเรียนเกษตรนั้น
เราผูกพันบูชา
เขียวนาป่าไพร
แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
เพราะไทยผลิตค้า
ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
แม้เหนื่อยกายใจสำราญ
เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
ล้วนปรีดิ์เปรมนำวิชา
สร้างชาติสร้างตน
รวมแรงรวมใจ
จะจงรักจอมจักรินทร์
อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล
พระคุณเกษตรล้น
รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย

 

      เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๒ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องถวาย และพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำออก บรรเลงครั้งแรกในวันทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ อีกทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่ อาจารย์ ข้าราชการ นิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์


SITEMAP