ข้อมูลส่วนตัว


           ชื่อ นายจักรกฤษ์ แจ้งสว่าง ชื่อเล่น เอ็ม เกิดวันที่ 19 มกราคม 2532
อยู่ที่ บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 4ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180   
โทรศัพท์ 056-307102  e-mail : [email protected]
งานอดิเรก ชอบเล่นดนตรี เล่นแบตมินตัน เล่นอินเตอร์เน็ต.....

 
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP